Čiurlionis, M.K. - (1975) Liaudies Dainos Chorams (LP)


Kaina: 10.00 €


Melodija C30—06073—74
USSR
Folk
NM/NM

A1 Oi Giria Giria 1:42
A2 Prapuoliau, Motule 2:12
A3 Anoj Pusėj Nemuno 2:51
A4 Siuntė Mane Močiutė 2:48
A5 Šėriau Žirgelį 1:50
A6 Beauštanti Aušrelė 3:58
A7 Išėjo Seselė 3:06
B1 Kai Mes Augom 1:19
B2 Vai, Močiute 1:21
B3 Pasekujėžėliai Marčios Brolužėliai 2:18
B4 Sutems Tamsi Naktužėlė 2:15
B5 Du Broleliai Stovėjo 1:55
B6 Kas Bernelio Pamislyta 2:30
B7 Bėkit, Bareliai (Fugetė Liet. L. D. Tema ) 1:40
B8 O Čia Berželis Stovėjo 2:34
B9 Kelk, Dukrele 1:20